Przejdź do głównej zawartości

WYCINKI Z GAZET

Niniejszy post zawiera odnośniki do portali internetowych, które opublikowały artykuły związane z moją pracą naukową. 

29/06/2020 – Propozycja nowej strategii terapeutycznej w leczeniu burzy cytokinowej u pacjentów z Covid-19
Publikacja, w której wraz z prof. Turskim oraz kolegami z Bonn nakreśliliśmy hipotezę o występowaniu wielonarządowego układowego zespołu aktywacji AhR (systemic AhR activation syndrome; SAAS) jako następstwa infekcji wirusem SARS-CoV-2 była szeroko komentowana na portalach branżowych. Poniżej znajdują się odnośniki do artykułów na wybranych portalach wraz z kluczowymi cytatami.
  • Oryginalna notatka prasowa na stronie stronie wydawcy oraz na naukowych portalach informacyjnych EurekAlert oraz Alpha Galileo.
    "Investigators describe how excessive activation of AhRs via the IDO1-kynurenine-AhR signaling pathway, which is used by many pathogens to establish infection, leads to “Systemic AhR Activation Syndrome” (SAAS). The authors also hypothesize that therapies targeting downregulation of AhRs and IDO1 genes should decrease severity of infection."
  • Informacja na portalu Polskiej Akademii Nauk.
    "W oparciu o nową koncepcję układowego zespołu aktywacji AhR zaproponowano nowe zasady postępowania profilaktycznego i terapeutycznego, które mogą wpłynąć na modyfikację niektórych ograniczeń i zaleceń profilaktycznych wdrażanych przez kraje szczególnie dotknięte epidemią."
  • Wiadomość opublikowanie na stronie Science Daily.
    "Changes in gene expression suggest possible therapies to prevent and treat COVID-19 based on dexamethasone, calcitriol (vitamin D) and tocopherol (vitamin E) that disrupt the inflammatory 'vicious circle' in COVID-19."

22/01/2018  Stare leki o nowym potencjalnym zastosowaniu w leczeniu schizofrenii i demencji
W serii prac opublikowanych wraz z dr Zakrocką i współpracownikami wskazaliśmy na nieznaną wcześniej aktywność niektórych leków przeciwbólowych i przeciwnadciśnieniowych. Informacje o poczynionych odkryciach opublikowano na portalach Atlas of Science oraz Science Trends.

12/04/2014  Nowy związek o aktywności przeciwnowotworowej działający na dwa cele molekularne jednocześnie
Na portalu Global Medical Discovery ukazał się wpis dotyczący jednej z moich publikacji opisujących mechanizm działania nowego związku wykazującego aktywność przeciwnowotworową. Związek ten jest pierwszą znaną cząsteczką, która potrafi jednocześnie zablokować proonkogenny receptor GPR55 oraz silnie aktywować ochronny receptor β2 adrenergiczny. 

Komentarze

Najczęściej czytane

Kolejny popularny suplement diety okazuje się bezużyteczny

Opublikowano właśnie wyniki dużej analizy dotyczącej wpływu kwasów omega-3 na zachorowalność na choroby układu sercowo-naczyniowego. W oparciu o wysokiej jakości dane badacze stwierdzili, że przyjmowanie suplementów diety zawierających kwasy omega-3 nie jest źródłem żadnych istotnych korzyści zdrowotnych – zwiększone przyjmowanie kwasów omega-3 nie zmniejsza zachorowalności na choroby serca oraz nie wpływa istotnie na długość życia.

Powszechne przekonania Niewielkie ilości kwasów tłuszczowych omega-3 są niezbędne do utrzymania zdrowia. Organizm wykorzystuje je chociażby do tworzenia elementów strukturalnych błon komórkowych. Główne kwasy tłuszczowe z grupy omega-3 ważne z perspektywy zdrowia człowieka to kwas α-linolenowy (ALA), kwas eikozapentaenowy (EPA) oraz kwas dokozaheksaenowy (DHA). Nasz organizm nie potrafi wyprodukować od zera żadnego z nich, dlatego musimy dostarczać je razem z pożywieniem (a przynajmniej ALA, ponieważ jesteśmy w stanie przekształcić go do EPA i DHA). ALA to…

Sztuczna inteligencja uczy się czytać w Twoich myślach (i jest już w tym całkiem dobra)

Odkrycia ostatniej dekady pokazują, że stosując odpowiednio zaawansowane techniki badawcze można bezinwazyjnie pozyskać informacje o aktywności wybranych rejonów mózgu (np.: kory wzrokowej), a następnie za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji zrekonstruować bodźce (np.: wzrokowe), które były źródłem wspomnianej aktywności mózgowej. Może brzmi to nieco skomplikowanie, ale interpretacja jest dosyć prosta: science-fiction stało się rzeczywistością – czytanie w myślach jest możliwe. Do całego procederu niezbędne są dwie rzeczy: aparat do funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (w skrócie fMRI, z ang. functional magnetic resonance imaging) oraz dobrze wytrenowane algorytmy sztucznej inteligencji (w skrócie AI, z ang. artificial intelligence).

Za pomocą fMRI naukowcy są w stanie tworzyć trójwymiarowe mapy aktywności mózgu i precyzyjnie określać, które rejony mózgu ulegają aktywacji w danym momencie. Jest to możliwe, ponieważ aktywne neurony mają wysokie zapotrzebowanie…

Dlaczego warto samodzielnie mierzyć ciśnienie krwi? Jaki ciśnieniomierz wybrać?

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą przewlekłą, w której wyjątkowo często dochodzi do nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych wśród pacjentów – statystki mówią, że w Europie około 44% chorych przerywa terapię w ciągu 12 miesięcy od jej rozpoczęcia. W Polsce współczynnik ten wypada jeszcze gorzej i wynosi około 58%. Takie postępowanie ma oczywiście swoje negatywne konsekwencje. Pacjenci z nadciśnieniem, którzy nie przestrzegają zaleceń terapeutycznych i nie przyjmują przepisanych im leków mają o 50% wyższe prawdopodobieństwo wylądowania w szpitalu na skutek powikłań. Przyczyn zaniechania leczenia w przypadku nadciśnienia należy doszukiwać się przede wszystkim w bezobjawowym przebiegu choroby. Po kilku tygodniach od rozpoczęcia leczenia pacjenci zaczynając myśleć w następujący sposób: "Biorę te leki na nadciśnienie, ale wcale nie czuję się po nich lepiej!". Do tego dochodzi jeszcze aspekt finansowy: "Skoro nie czuję się jakoś specjalnie lepiej po tych lekach, to szkoda n…

Jakie jest ryzyko, że będziesz miał zawał serca lub udar mózgu?

Istnieje szereg czynników, które predysponują do wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu. Zbierając dane pochodzące od bardzo wielu pacjentów lekarze i naukowcy są wstanie oszacować ryzyko związane z wiekiem, parametrami krwi, chorobami współwystępującymi i stylem życia a występowaniem chorób układu krążenia. Do tej pory poznano ponad dwadzieścia różnych czynników w istotny sposób zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia chorób układu krążenia. Aby ułatwić pracę lekarzom stworzono specjalne algorytmy, które pozwalają oszacować ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia u badanego pacjenta. Jednym z najpopularniejszych algorytmów tego typu jest rozwijany nieprzerwanie od 2007 roku brytyjski QRISK, z którego każdy pacjent może bezpłatnie skorzystać poprzez aplikację on-line.


QRISK podaje jakie jest ryzyko zapadnięcia na którąś z chorób układu krążenia w perspektywie 10 najbliższych lat. Do chorób układu krążenia należą m.in.:
udar mózgu,zawał serca (zawał mięśnia sercowego),przemija…